Požární rozvody vody

Požární rozvody vody je nutné zřizovat ve všech objektech, kde je možnost vzniku požáru.

Zdroje požární vody – požární potrubí musí být dostatečně dimenzovány, tak aby zabezpečovali přísun požární vody minimálně po dobu 30 minut. Návrh dimenzí potrubních rozvodů se řídí dle příslušné ČSN.

Je možné realizovat potrubí společné pro požární a pitnou, případně užitkovou vodu, ale také jako samostatný rozvod. V případě realizace potrubí
společného s pitnou vodou musí být zajištěno zamezení znečištění zpětným tokem.

Rozvody požární vody je nutné provádět odborně a po instalaci a následném uvedení do provozu provádět pravidelné revize.

Materiál potrubí může být i z hořlavých hmot a potrubí může procházet i prostory s požárním rizikem, pokud je trvale zavodněno

Základní dělení vnitřních požárních vodovodních systémů je na hadicové systémy (hydranty) a na samočinné hasící zařízení (skrápěcí zařízení a vodní clony).

Hadicové systémy (hydranty)

  • musí být osazeny v objektech ve výšce 1,1-1,3m na dobře přístupném místě a musí být pod tlakem s okamžitě dostupnou dodávkou požární vody.
  • hydranty jsou vybaveny hadicemi v minimální dimenzi 19mm
  • zavodněné systémy musí být chráněny proti zamrznutí

Samočinné hasící zařízení (skrápěcí zařízení a vodní clony)

  • toto zařízení funguje automaticky, na základě vzniku požáru se v místě požáru otevřou hlavice a spustí se vodní paprsek, který je doplněn zvukovou signalizací
  • potrubní rozvody jsou vedeny pod stropem nebo ve stropním podhledu

Momentálně doplňujeme reference