Vnitřní rozvody vody a odpadu

Rozvody vody:

Potrubní systémy z plastů představují progresivní řešení v objektech, kde je třeba vyměnit stávající ocelová potrubí, či kompletně rekonstruovat rozvodné sítě. V investiční výstavbě jsou novou technologií, která svými parametry splňuje nejnáročnější podmínky a nejpřísnější kritéria dlouhodobého bezporuchového užívání.

Naše firma používá kvalitní domácí i zahraniční plastové materiály, ke kterým jsou příslušná ověření a atesty. Montáže rozvodů studené vody a teplé užitkové vody v bytových i nebytových objektech zajišťujeme včetně bouracích, zednických a obkladačských prací.

Výhody rozvodů z plastu:

 • nekorodují
 • nezarůstají
 • životnost dosahuje až 50 let
 • snadná a rychlá montáž
 • nižší dimenze potrubí v důsledku minimálních ztrát třením
 • vysoká ohebnost (flexibilita)
 • minimální šíření hluku

Použití plastových potrubí je velmi rozsáhlé - od vodovodních systémů v bytové a občanské zástavbě přes zásobování vodou a krmivem v zemědělství až po dopravu různých sypkých, kapalných a plynných látek v průmyslu.

Prvky, ze kterých se systémy skládají:

 1. trubky
 2. tvarovky
 3. tvarovky kombinované (přechodky-zástřiky) se zalisováným kovovým závitem pro napojení na kovové části rozvodu

Vyráběná řada - od 16 do 90 mm

Tlaková řada - PN 10 a PN 20

Všechny druhy plastů používané pro jmenované systémy jsou zdravotně nezávadné a jsou schváleny ve styku s poživatinami. Prvky mají osvědčení státních zkušeben. Při použití pro dopravu teplých médií mají speciální stabilizaci proti vypírání.

Odpady:

Potrubní systémy pro vnitřní kanalizaci jsou určené pro odtokové a připojovací potrubí, odpadové potrubí, splaškové, dešťové a větrací potrubí uvnitř budov, které jsou napojované na systém vnější kanalizace.

Roury a tvarovky z neměkčeného PVC

 • se používají na odvod splaškových vod (s nízkou a vysokou teplotou) z domácností, jako odvětrávací potrubí a potrubí na dešťovou vodu uvnitř konstrukce budov do trvalého teplotního zatížení systému do 40°C. Roury mohou být vyrobené hrdlované i nehrdlované. Roury a tvarovky se spojují hrdlovým spojem s gumovým těsnícím kroužkem v hrdlovém spoji. Vyrábějí se ve světle šedé barvě, odpovídají stupni hořlavosti B.

Roury a tvarovky pro vnitřní kanalizaci z polypropylenu

 • slouží hlavně na přepravu studených a teplých odpadových vod z domácností a průmyslových budov jako i na odvod splašků a dešťové vody a také jako větrací potrubí. Použití systému je možné do trvalého tepelného zatížení 95°C. Roury se vyrábějí hladké, bez hrdel, spojují se hrdlovým spojem ve tvarovce. Těsnost spoje zabezpečuje gumové těsnění, spoj umožňuje rouře dilatovat změnu teplot. Odpadové potrubní systémy se vyznačují vysokou chemickou odolností podle příslušného použití materiálu.

Momentálně doplňujeme reference