Topenářství

Kotle a jiné zdroje tepla

Dnešní moderní technologie rozšířily možnosti zdrojů tepla. Už se to nemusíme spoléhat pouze na kotle a podobné topné systémy, jak to bylo v dřívějších dobách, ale můžeme využívat i například obnovitelné zdroje.

Základní druhy zdrojů tepla:

  • Kotle – plynové (kondenzační, stacionární, elektrické, na tuhá paliva)
  • Tepelná čerpadla
  • Solární systémy

V dnešní době je to výhodná investice, jelikož je možné na některé zdroje a s nimi spojené části topné soustavy možné využít dotací, o kterých vás budeme informovat a následně je vyřídíme. Kvalitní a vhodně zvolený zdroj tepla je další důležitou části ,která zaručí, že spolu s vhodnými otopnými tělesy a rozvody, že tepelná soustava bude fungovat spolehlivě a plynule. To je základ vytápění každého objektu. Tepelná soustava pak může pracovat dle požadovaných parametrů a šetří vám tak zároveň náklady.

Pro vhodné zvolení zdroje tepla je nutné vypočítat tepelné ztráty objektu, dle které bude možno přesně zjistit ideální zdroj tepla a jeho výkonnost pro konkrétní objekt.

Bližší informace získáte od našich techniků, kteří jsou vám dispozici. Provádíme i realizace kotelen, s kterými máme velké zkušenosti.

Momentálně doplňujeme reference