Topenářství

Vnitřní rozvod vytápění

Naše firma nabízí kompletní služby, které obsahují:

 • prohlídku a posouzení technického stavu topného systému
 • navržení optimálního řešení provedení prací
 • zajištění projektové dokumentace
 • hydraulické vyvážení topné soustavy
 • dodávku materiálu, regulačních a uzavíracích armatur, čerpadel a termostatických ventilů
 • osazení poměrových rozdělovačů tepla
 • servis a rozúčtování spotřebovaného tepla

Při rekonstrukci stávajících topných rozvodů a v nové výstavbě lze využít výhod poskytujících plastové popřípadě měděné rozvody. Jedná se zejména o:

 • prodloužení životnosti
 • zabránění zarůstání topného systému
 • menší dimenze rozvodů a tím i snížení objemu vyhřívaného média
 • rychlá a variabilní montáž

Plastové rozvody:

Návrh otopné soustavy se provádí dle běžných topenářských pravidel, zásad a postupů. Výhodou plastů je v tomto případě menší hydraulická drsnost stěn potrubí. Vzhledem ke stanovené životnosti 50 let, je nutné dodržet maximální teplotu vytápěcí vody, která je 65°C. Spojování materiálu a tvarovek se děje polyfuzním svařováním. Ve smyslu platných předpisů mají všichni pracovníci platný průkaz o absolvování zaškolovacího kurzu.

Měděné rozvody:

Vyšší vstupní náklady zhruba o 25% se v poměrně krátké době vrátí snížením nákladů na vytápění. Vysoká životnost, rychlá montáž stavebnicového typu a snížení nebezpečí poruchy systému jeho přehřátím dělají z tohoto materiálu materiál budoucnosti.

Nové rozvody a rekonstrukce topných systémů provádí naše firma i z kolasického materiálu, svařováním s pracovníky z platným svářečským oprávněním. Zajistíme bezpečnost při práci a po ukončení prací odvoz starého materiálu.

Momentálně doplňujeme reference