Topenářství

Výměníkové stanice

Výměníkové stanice jsou použitelné v systémech CZT s primárním teplonosným médiem horkou vodou o teplotním spádu 150/75°C eventuelně 130/75°C pro PN 25 a PN 16. V obou těchto provedeních je pokryta výkonová řada od 100kW do 500kW.

Součástí VS je:

 • výměník tepla ALFA - LAVAL
 • primární okruh otopného média s regulačními i zabezpečujícími armaturami
 • sekundární okruh otopného média s oběhovým čerpadlem
 • pojištění otopné soustavy pojišťovacím ventilem
 • automatické dopouštění a odpouštění sek. okruhu
 • mikroprocesorový řídící systém, zabezpečující autonomní provoz ohřevu OPS

Rekonstrukce rozvodů výměníkových stanic a kotelen:

Profesní složení pracovníků naší firmy nám umožňuje nabídnout kompletní služby pro rekonstrukce výměníkových stanic a kotelen. Po předchozí konzultaci, odborném posouzení a zaměření stávajícího stavu nabízíme:

 • zpracování projektové dokumentace
 • návrh nejvhodnějších materiálů a armatur
 • dodávku materiálu a provedení prací
 • přijatelnou cenu
 • záruky na materiál a vykonanou práci
 • krátké dodací lhůty

Využijte našich zkušeností ve Váš prospěch. Na přání zákazníka lze uskutečnit i posouzení a navržení záměny médií a zajištění veškeré dokumentace.

Momentálně doplňujeme reference